Foto: Michael Wenseth

Tromsø. Alpint 1 Instruktørkurs / Alpine Level 1 Instructor course

I januar vil det holdes et trinn 1 kurs i Tromsø. Kurset vil ha 4 dager i bakken på snø, torsdag 27. – søndag 30. januar. Teoridelen vil bli holdt på nettet i forkant av den praktiske delen.

Dette er det første instruktørkurset. Godkjent trinn 1 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 2. Her driver vi mye med personlige ferdigheter, og får deg igang med det grunnleggende innenfor pedagogikk som er nødvendig for å kunne jobbe i en skiskole. Etter godkjent trinn 1 vil du kunne undervise barn, ungdommer og voksne nybegynnere. Det er stort fokus på undervisning av barn og ungdom. Kurset er for deg som vil utvikle dine pedagogiske og skitekniske ferdigheter. Enten du vil jobbe som instruktør, eller bare vil bli bedre på ski og ønsker større forståelse for skiskjøring.

Påmelding: fjellforing@gmail.com