Som medlem i Den Norske Skiskole vil man ha en rekke fordeler:

  • Faglig oppdatering gjennom arrangementer og medlemssamlinger
  • Betalt medlemsskap gir gyldig IVSI og ISIA status
  • Arrangementer og medlemssamlinger, deriblant årlig DNS-seminar med workshop/clinic i bakken og foredrag.
  • Rabatter på utstyr og heiskort. Priser på heiskort bestemmes av det enkelte skianlegg, og henholdsvis IVSI- og ISIA-medlemmer har ofte forskjellige ordninger. I skianlegg i Norge og ellers i Europa vil man kunne bli tilbudt prisreduksjon tilsvarende barnebillett, til gratis heiskjøring (gjelder som regel kun ISIA).
  • En engasjert medlemsmasse med felles interesse for ski- og snøsport.
  • Løpende oppdateringer fra DNS.