Styreleder informerer

SÅ NÆRMER VI OSS IGJEN….


Kalenderen sier høst, men ny sesong startet faktisk 1. september og om tre måneder holdes det årlige DNS-seminaret, årsmøtet og ikke minst – Julebord.
Arrangementet finner i år sted på Voss 8. – 10. desember 2023, altså ca en uke senere enn vanlig. Årsaken til dette er simpelthen at de siste år har bydd på utfordringer hva gjelder snøforhold og tilgjengelige heiser, og styret håper at en ukes utsettelse vil kunne øke sjansene for gode forhold i bakker og heiser. Du kan lese mer om arrangementet på Voss på våre hjemmesider, og ytterligere opplysninger vedr. priser, tider og program/innhold, etc. vil komme samme sted snart.
Jeg benytter anledningen til å minne om at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes til styret og være styret i hende senest den 1. oktober 2023.
Jeg minner dessuten om at årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter, som også innebærer at UK’s medlemmer heretter velges for en periode av 4 år, og at minst ett av UK’s medlemmer skal være på (rullerende) valg hvert år. Alle trinn 3- og 4 – medlemmer har rett til å komme med forslag til valgbare plasser i UK, og de samme medlemmer (trinn 3 og 4) har stemmerett ved valg av UK. ( Se Vedtektenes § 9 ).
I år vil to av UK’s medlemmer være på valg, Forslag til to valgbare medlemmer (se § 9 -7) skal sendes til Valgkomitéen senest den 1. oktober 2023.
Styret og UK har hatt jevnlige møter også gjennom sommerperioden. Foruten å holde drift og planlegging i gang, har styret og UK evaluert siste års drift og virksomhet, samt laget skisser til kommende fremtidsplaner/aktiviteter. Mer info om dette vil følge senere, men her kan foreløpig nevnes at vi har kastet oss ut i noen større utfordringer som å finne veier frem mot en offentlig godkjenning av skiinstruktør/lærer som nasjonalt godkjent utdannelse og yrke, samt å se på yrkets  arbeidsforhold, lønnsnivå og vår plassering i en større sammenheng i forhold til offentlige myndigheter og andre beslektede organisasjoner. Veien frem er lang, men et sted skal vi begynne.

Vi sees forhåpentlig på Voss 8. – 10. desember 2023.

Lasse Dehle.
Styreleder.