Den Norske Skiskoles medlemsmasse består av skiinstruktører og skilærere med kursing og erfaring fra inn- og utland. Blant disse er det mange som jobber hele vintersesongen i skianlegg eller med instruksjon, mens andre medlemmer gjerne går på skole eller har andre jobber ved siden av. I Norge varierer også størrelsen på skianleggene mye, og betyr gjerne at undervisningstilbudet også vil være forskjellig. Dette understreker med andre ord viktigheten av gode og like retningslinjer for dem som nettopp underviser og kurser i skibakken.

Har du spørsmål vedrørende kurs, medlemsfordeler, kontingent eller andre spørsmål er det bare å ta kontakt post@snowsports.no