LYST TIL Å BLI SKI- ELLER SNOWBOARD-INSTRUKTØR?

Den Norske Skiskole (DNS) tilbyr instruktørkurs i alpint, langrenn, snowboard og telemark. DNS er alene om å utdanne internasjonalt godkjente instruktører i Norge. DNS er tilknyttet ISIA og IVSI.

HVA LÆRER DU?

Teknikk, pedagogikk og sikkerhet er tre nøkkelord. Du må selv kunne riktig teknikk for å lære andre å bli bedre på ski. Du lærer gode undervisningsteknikker og sikkerhetsprosedyrer. Alt dette gir deg og dine elever større skiglede.

HVEM PASSER DETTE FOR?

For alle som liker å gå på ski eller snowboard. For dem som ønsker å jobbe i en skiskole i Norge eller utlandet. For deg som er trener i klubb eller i bedriftsidrettslag. For alle dem som rett og slett ønsker å bli bedre skiløpere.

UTDANNINGSSTIGE

ALPINT

TRINN 1

7 DAGER. 70 TIMER

50 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 2

7 DAGER. 70 TIMER

200 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 3

2 x 7 DAGER
TOTALT 140 TIMER
+ EKSAMEN 4 DAGER
NASJONAL SKILÆRER

200 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 4
2 x 7 DAGER
1 x 4 DAGER
TOTALT 180 TIMER*
+EKSAMEN 4 DAGER
INTERNASJONAL SKILÆRER

ISIA GODKJENNING

 

LANGRENN

TRINN 1

7 DAGER. 70 TIMER

50 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 2

7 DAGER. 70 TIMER

200 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 3

2 x 7 DAGER
TOTALT 140 TIMER
+ EKSAMEN 4 DAGER
NASJONAL SKILÆRER

200 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 4
2 x 7 DAGER
1 x 4 DAGER
TOTALT 180 TIMER*
+EKSAMEN 4 DAGER
INTERNASJONAL SKILÆRER

ISIA GODKJENNING

 

SNOWBOARD

TRINN 1

7 DAGER. 70 TIMER

50 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 2

7 DAGER. 70 TIMER

200 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 3***

2 x 7 DAGER
TOTALT 140 TIMER
+ EKSAMEN 4 DAGER
NASJONAL SKILÆRER

TELEMARK

TRINN 1

7 DAGER. 70 TIMER

50 PRAKSIS TIMER MELLOM KURSENE

TRINN 2

7 DAGER. 70 TIMER

ISIA TELEMARK**
2 x 4 DAGER
1 x 4 DAGER
TOTALT 80 TIMER
+EKSAMEN 4 DAGER
INTERNASJONAL SKILÆRER

ISIA GODKJENNING

 

* Time antallet totalt for hennoldsvis alpine / langrenn utdannings stige på 460 t. I tillegg 140 kommer timer for trinn to i annen gren. Totalt utgjør dette 600 timer. ISIA sitt minimums krav er 450. Det stilles også et totralt praksis krav på 450 timer i vår utdannelse.

** ISIA telemark kan bare gjenomgås etter bestått trinn fire alpint eller nordisk og er en påbygning på disse

*** I dag har ikke DNS høyere utdannelse en trinn tre i Snowboard.

SAMARBEIDSPARTNERE INTERNASJONALT OG NASJONALT

Norges Skiforbund (NSF)

DNS og NSF = sant!

NSF tilrettelegger for skiaktivitet, både topp og bredde, i seks grener. Snowboard er eget forbund. Et viktig innsatsområde er kompetanseutvikling og trenerkurs på alle nivå som arrangeres gjennom kretsene våre.

DNS og Norges Skiforbund har innledet et samarbeid innenfor kurs- og kompetanseutvikling. Mye av innholdet i kursene er i dag det samme, og vi ser på mulighetene for at noen kursmoduler godkjennes i begge kursstrukturene. I tillegg tilbys ekstra moduler innenfor den andres organisasjon, for å bli godkjent f.eks. som trener i NSF i tillegg til ski-instruktør i DNS. Målet med et slikt samarbeid er at vi kan benytte kompetansen som finnes lokalt i skiskoler og klubber, slik at de som har tatt kurs kan få jobber i begge leire. Samarbeidet er startet innenfor Freestyle, og sist vinter ble det arrangert en rekke felles pilotkurs. Freestyle er nå en obligatorisk del av DNS-kursene innen alpint.

ISIA

 

Home - IVSI

IVSI

 

IVSs

 

interski