OM KONVERTERINGSMODULER

Skilærerutdanningen gjennom Den Norske Skiskole har blitt vurdert av ISIA og fra våren 2013 har Norge blitt godkjent som "ISIA card nasjon". Dette innebærer at fra og med 2014 vil bestått skilærerkurs trinn 3 kurs på Den Norske Skiskole (DNS) sin utdanningsstige gi internasjonal "ISIA stamp" autorisasjon. Bestått skilærerkurs trinn 4 med påfølgende bestått speed test gir "ISIA card" autorisasjon. Skilærere som allerede har trinn 3 kan få "ISIA stamp" godkjenning ved å bestå en konverteringsmodul. Deltakelse på modulen gir ikke automatisk "ISIA stamp" autorisasjon. Konverteringsmodulen må bestås for å få "ISIA stamp" godkjenning.

OPPTAKSKRAV

Konverteringsmodulen er utelukkende for autoriserte skilærere som har bestått skilærerkurs trinn 3 gjennom utdanningssystemet til DNS.

INNHOLD

Freestyle – kulekjøring, skicross, hopp og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori Storslalom – teknikk, sporvalg, løypemodeller og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori Frikjøring – skiteknikk, terrengvurdering og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

LÆRINGSUTBYTTE

Etter fullført kurs skal deltakere ha tilegnet seg de ferdigheter og kunnskaper som tilsvarer de kravsom settes til "ISIA stamp" godkjenning.

VURDERINGSKRITERIER

Kursdeltakere vil bli kontinuerlig vurdert i forhold til egenferdigheter, kunnskaper, holdninger og sikkerhetsforståelse gjennom hele modulen. Filming av deltakerne vil bli brukt som vurderingsgrunnlag. En samlet vurdering fra kursholder og sensorer blir lagt til grunn for å bli tildelt "ISIA stamp" godkjenning.

GJENNOMFØRING

Kurset går over 3 dager med integrert praksis og teori.

PRIS

Prisen på kurset er 3000,-. Overnatting, kost og heiskort tilkommer.

PÅMELDING

Påmelding gjøres via nettsidene til Den Norske Skiskole www.snowsports.no eller ved å sende mail til post@snowsports.no. Ved spørsmål ta kontakt med leder av utdanningskomiteen på + 47 948 72 106 / education@snowsports.no