Vi trenger din adresse for å kunne sende ut medlemskort
Dersom du skal på kurs vil det være svært nyttig for kursholder om du registrerer telefonnummeret ditt