“Sammen om kompetanse og kvalitet”
Felles forum for skiskoler i hele landet. Har som mål om å gi sine medlemmer muligheter for økt kompetanse, og dermed økt kvalitet på sitt arbeid gjennom samarbeid med kollegaer fra hele landet!

Norge og norsk skiidrett har et meget sterkt «brand» innenfor skisport rundt om i verden, noe som norske skiskoler bør kunne dra mer nytte av. Gjennom Skiskoleforum kan norske skiskoler skape et felles ståsted for kvalitet og tillit i markedet. Elever/turister på våre skidestinasjoner skal føle trygghet for et godt produkt når de møtes av informasjon om at instruktørene har gjennomgått sin utdanning og er autorisert i henhold til internasjonale vilkår, ivaretatt av Den Norske Skiskole.  

Skiskoleforum ble startet opp i forbindelse med Den Norske Skiskoles seminar på Geilo, november 2012. Målsetningen er at flest mulig av skiskolene gjennom dette felles forumet skal ha mulighet for å øke sin kompetanse sammen med kollegaer fra hele landet, fremstå samlet samt gi føringer for utvikling og tilpassing av DNS sin utdanningsplan for skiinstruktører/skilærere. På denne måten kan skiskolene hjelpe hverandre til å løse praktiske oppgaver knyttet til driften samt finne frem til tjenester, innhold og kvalitet som treffer markedets behov. Det er viktig å presisere at Den Norske Skiskole er en ikke-kommersiell virksomhet som skal utdanne skiinstruktører og skilærere i alpint, telemark, snowboard og nordisk skiteknikk. Men samtidig som arrangør av Skiskoleforum ønsker Den Norske Skiskole å bidra til at skiutdanning og utvikling av skiglede gjøres i nært og godt samarbeid med skiskolene, skiforbundet og ski-Norge ellers.  

Den Norske Skiskole sin rolle, er i hovedsak å være tilrettelegger for forumet. Mens medlemmene former innhold og aktivitet.

Ønsker du å bli med på laget?

Deltagelse i Skiskoleforum koster 1500,- pr år pr skiskole. Dette skal dekke administrasjon og arrangementkostnader, skilt mm. Beløpet vil vurderes og fastsettes årlig av Skiskoleforums medlemmer.

For mer info, kontakt Bjørn Ove på mail: bjorn.ove.larsen@tietoevry.com

 

Arbeidsgruppen

I forbindelse med Skiskoleforum, er det satt sammen en arbeidsgruppe. Denne har som oppgave å stå for den administrative driften av Skiskoleforum.

Arbeidsgruppen består av Bjørn Ove Larsen, Jill Garen og Tor Håvard Kolbu.

Autorisert skiskole

«Autorisert skiskole – medlem av DNS Skiskoleforum»

Vi har i Skiskoleforum utviklet markering av kvalitet gjennom medlemskap og et dertil tilpasset skilt som forteller at skiskolen er tilknyttet Skiskoleforum, og har personell med relevant og godkjent utdanning. Skiltet er produsert i frostet pleksiglass med DNS logo og teksten «Autorisert Skiskole – Medlem av DNS Skiskoleforum». Gjør seg godt på veggen utenfor skiskolekontoret! Dette bør kunne bidra til at kundene føler trygghet for at de er i det beste hender og får det produktet de kjøper. På lengre sikt kan det være en målsetting å få denne type autorisering som et kjennemerke for norske skiskoler, og dra nytte av Norges posisjon innenfor skisport. Men det betinger selvsagt at både skiskoler blir med i Skiskoleforum, og at skiskoler og DNS fortsatt jobber aktivt med god utdanning og utvikling av instruktører og skilærere.

Krav til “autorisert” skiskole

Det er produsert skilt som markedsfører Autorisert skiskole. Dette skal bidra til branding for norsk skiskolevirksomhet og sikre kunden god kvalitet. Hva skal kravene for å kunne henge opp et slikt skilt være?

Skiskoleforums medlemmer har enes om følgende:

  • Kun utdannede instruktører, gjennom DNS utdanningsprogram eller andre internasjonale utdanninger.
  • Bruk av relevant sikkerhetsutstyr (hjelm påbudt, ryggplate anbefalt)
  • Ha minimum en med trinn 3 utdannelse som faglig ansvarlig ved skiskolen
  • Regelmessig Clinics/ internutdanning i skiskolen
  • Alle instruktører har gjennomgått førstehjelpskurs
  • Leder for skiskole deltar på DNS sitt årlige seminar minimum annen hvert år
  • Markedsføre DNS utdanning gjennom skiskole/DNS logo på uniformen til skiskolen