BOKEN

Gjennom boken "Alpin Skikjøring" sine 120 sider, får du gode og viktige inputs til ditt virke som skiinstruktør eller trener. Boken omfatter alt fra skihistorie og hvordan det hele startet, til utvikling av egen skiteknikk. Barn på ski, pedagogikk, lederskap og analyse er også tema som belyses. Boken gir deg et godt og bredt utgangspunkt i ditt virke som instruktør og trener på alle nivå. Boken er forfattet av Johan Malmsten og Gøran Dalheim

PRIS

DNS medlemmer 249,- pr stk + porto NOK 45.- Ikke DNS medlemmer 299,- pr stk + poro NOK 45.- Egen pris for kursholdere, kontakt kurskoordinator for mer info.

BESTILLING

Bestilling av boken "Alpin Skiskjøring" gjøres gjennom kurskoordinator i DNS: post@snowsports.no