Dette er det første instruktørkurset. Godkjent trinn 1 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 2. Her driver vi mye med personlige ferdigheter, og får deg igang med det grunnleggende innenfor pedagogikk som er nødvendig for å kunne jobbe i en skiskole. Etter godkjent trinn 1 vil du kunne undervise barn, ungdommer og voksne nybegynnere. Det er stort fokus på undervisning av barn og ungdom. Kurset er for deg som vil utvikle dine pedagogiske og tekniske ferdigheter. Enten du vil jobbe som instruktør, eller bare vil bli bedre på snowboard og ønsker større forståelse for snowbardkjøring

KURS

Ingen arrangement funnet!

Dette er det andre instruktørkurset. Godkjent trinn 2 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 3. Her går vi dyperetil verks, og jobber videre med analysering av snowboardkjøreren. Vi ser også på hvordan vi skal formidle dette slik at eleven på enklest mulig måte skal kunne utvikle seg. Vi videreutvikler våre egne snowboardferdigheter. Dette er viktig fordi man ofte viser eleven hvordan det skal se ut. Og da må vi kunne vise til et godt øvningsbilde. Etter godkjent trinn 2 kan du undervise opp til middels gode snowboardkjørere.

KURS

Ingen arrangement funnet!

Dette er det tredje kurset. Ved bestått eksamen kvalifiserer du til internajonal snowboardlærer/ISIA stamp. Kurset gjennomføres i 2 moduler (modul 1, modul 2) og avsluttes med eksamen. Snowboard Trinn 3 kan også oppnåes ved å gjennomføre en konverteringsmodul pluss eksamen(kun åpent for deltakere med trinn 3/4 alpint).

Kurset har som mål at du skal:

 • Utvikle egen teknikk sammen med kursdeltagere og instruktører
 • Bidra til et utviklende og engasjerende kursmiljø
 • Kjenne til prinsippene innen treningslære
 • Utvikle teknisk forståelse og analyse
 • Få en pedagogisk grunnforståelse

Opptakskrav:

 • Alderskrav for deltakelse på nasjonalt skilærerkurs er fylte 20 år
 • Ha gjennomført og bestått snowboard trinn 2
 • Krav til praksis er 200 timer for og få kurset godkjent, på en yrkesvirksom skiskole eller annen praksis godkjent av DNS utdanningskomite. Kurset kan gås uten 200 timers opparbeidet praksis, men kurset godkjennes ikke før denne praksis er opparbeidet.
 • Kandidaten kan under første samling bli meddelt at vedkommende må trene mer eller utvikle seg videre på andre felt før han/hun fortsetter på en skilærerutdannelse. I så fall blir hele kursavgiften refundert.

Opptakskrav konvertering:

 • Har gjennomført og bestått alpint trinn 3
 • Har gjennomført og bestått snowboard trinn 2. Dette kravet kan fravikes om man kan dokumentere tilsvarende erfaring.

KURS

Ingen arrangement funnet!