Dette er det første instruktørkurset. Godkjent trinn 1 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 2. Her driver vi mye med personlige ferdigheter, og får deg igang med det grunnleggende innenfor pedagogikk som er nødvendig for å kunne jobbe i en skiskole. Etter godkjent trinn 1 vil du kunne undervise barn, ungdommer og voksne nybegynnere. Det er stort fokus på undervisning av barn og ungdom. Kurset er for deg som vil utvikle dine pedagogiske og skitekniske ferdigheter. Enten du vil jobbe som instruktør, eller bare vil bli bedre på ski og ønsker større forståelse for skiskjøring.

KURS

april 2024
Ingen arrangement funnet!

Dette er det andre instruktørkurset. Godkjent trinn 2 samt gjennomføring av obligatorisk praksis, kvalifiserer til å gå videre til trinn 3. Her går vi dyperetil verks, og jobber videre med analysering av skikjøreren. Vi ser også på hvordan vi skal formidle dette slik at eleven på enklest mulig måte skal kunne utvikle seg. Vi videreutvikler våre egne skiferdigheter. Dette er viktig fordi man ofte viser eleven hvordan det skal se ut. Og da må vi kunne vise til et godt øvningsbilde. Etter godkjent trinn 2 kan du undervise opp til middels gode skikjørere.

KURS

april 2024
Ingen arrangement funnet!

Dette er det tredje kurset. Ved bestått eksamen kvalifiserer du til internajonal skilærer/ISIA stamp. Kurset gjennomføres i 2 moduler (modul 1, modul 2) og avsluttes med eksamen.

Kurset har som mål at du skal:

 • Utvikle egen teknikk sammen med kursdeltagere og instruktører
 • Bidra til et utviklende og engasjerende kursmiljø
 • Kjenne til prinsippene innen treningslære
 • Utvikle teknisk forståelse og analyse
 • Få en pedagogisk grunnforståelse

Opptakskrav:

 • Alderskrav for deltakelse på nasjonalt skilærerkurs er fylte 20 år
 • Ha gjennomført og bestått skiinstruktørkurs trinn 2 Alpint
 • Krav til praksis er 200 timer for og få kurset godkjent, på en yrkesvirksom skiskole eller annen praksis godkjent av DNS utdanningskomite. Kurset kan gås uten 200 timers opparbeidet praksis, men kurset godkjennes ikke før denne praksis er opparbeidet.
 • Kandidaten kan under første samling bli meddelt at vedkommende må trene mer eller utvikle seg videre på andre felt før han/hun fortsetter på en skilærerutdannelse. I så fall blir hele kursavgiften refundert

Ved gjennomført og godkjent eksamen trinn 3 er du kvalifisert til å gå videre til trinn 4.

KURS

januar 2024
Ingen arrangement funnet!

Dette er det fjerde kurset. Ved bestått eksamen kvalifiserer du til internasjonal skilærer. Kurset gjennomføres i 3 moduler (modul 1, modul 2, modul 3) og avsluttes med eksamen.

Kurset har som mål at du skal:

 • Utvikle egen teknikk sammen med kursdeltagere og instruktører
 • Bidra til et utviklende og engasjerende kursmiljø
 • Kjenne til prinsippene innen treningslære
 • Utvikle teknisk forståelse og analyse
 • Få en pedagogisk grunnforståelse

Opptakskrav:

 • Alderskrav for deltakelse på nasjonalt skilærerkurs er fylte 20 år.
 • Ha gjennomført og bestått nasjonalt skilærerkurs trinn 3. alpint  
 • Krav til praksis er 200 timer for og få kurset godkjent, på en yrkesvirksom skiskole eller annen praksis godkjent av DNS utdanningskomite. Kurset kan gås uten 200 timers opparbeidet praksis, men kurset godkjennes ikke før denne praksis er opparbeidet.  
 • Deltageren skal ha trinn 2 i alternativ gren
 • Kandidaten kan under første samling bli meddelt at vedkommende måtrene mer eller utvikle seg videre på andre felt før han/hun fortsetter på en skilærerutdannelse. I så fall blir hele kursavgiften refundert

KURS

januar 2024
Ingen arrangement funnet!