DNS Utdanningsstipend 2024

DNS Utdanningsstipend 2024

DNS UTDANNINGSSTIPEND 2024

ER DU SKIINSTRUKTØR?

ER DU MELLOM 18-28 ÅR?

HAR DU LYST TIL Å SKILÆRER?

 

Om kurset
Hver vinter arrangerer Den Norske Ski og Snøbrett skole (DNS) skilærerkurs – trinn 3 og 4 alpint. Kurset består av 2 fysiske samlinger + 4 dager med eksamen. Alpint – Den Norske Skiskole
Modul 1 2024: 18.-21. januar. 4 dager fysisk samling, pluss digitale samlinger og egentrening.
Modul 2 2024: 11.-17. mars. 7 dager fysisk samling.
Eksamen 2024: 17.-21. april. Egenferdighet, undervisning, teoritest og skriftlig oppgave.

Pris per modul: 6900,-. Pris eksamen: 4000,-

Ved bestått skilærerkurs får man ISIA stamp som gir gode rabatter på heiskort både i Norge og i Alpene. Dersom man vil jobbe som kursholder og arrangere egne instruktørkurs vil man få praksis og veiledning hos erfarne kursholdere i DNS.

Om utdanningsstipendet
Vinteren 2024 har styret i DNS valgt å dele ut utdanningsstipend til 10 unge skiinstruktører.
Målgruppe: aktive instruktører med alpint trinn 2 mellom 18-28 år.

  • Stipend aldersgruppe 18-23 år: 14 800,- Egenandel på 1000,- pr modul og eksamen.
  • Stipend aldersgruppe 24-28 år: 8 900,-  Egenandel på 3450,- pr modul og 2000,- på eksamen.

NB! Du må være medlem i DNS for å kunne få stipend. Den enkelte instruktør må dekke egne utgifter til reise, overnatting og heiskort.  DNS legger til rette for felles rimelig overnatting og har rabatt på heiskort.

Søke om DNS utdanningsstipend
Søknadsfrist: 01.11.2023.
Skriftlig søknad sendes til: education@snowsports.no
Søknaden skal inneholde: Navn, adresse, e-post, tlf, alder, når/hvor/kursholder du har tatt trinn 1 og 2, hvor du har jobbet som skiinstruktør, ca. hvor mange timer du har jobbet til sammen og litt om hvorfor du har lyst til å bli skilærer. Har du annen relevant erfaring fra andre idretter eller aktiviteter som trener eller lignende bør det også føres opp. Oppgi gjerne også 1-2 referanser innen bransjen, dersom du har det. Max 1 side.

Utdanningskomiteen i DNS avgjør hvilke søkere som får stipend. Informasjon om evt tildeling av stipend sendes per mail til den enkelte søker 01.12.2023.

Vennlig hilsen styret i DNS