Styret og Utdanningskomiteen

Foreningsåret 21/22 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde tre fellesmøter, på Beitostølen og i Drammen, der det har blitt jobbet med utdanningssystemet, lovendringer, …

DNS Ung 16 – 25 år.

I 2022 har Arne Palm Minnefond gitt støtte til å etablere et tilbud for de unge instruktørene mellom 16-25 i DNS. Tilbudet kalles “DNS Ung” og første samling for “DNS …