Styret og Utdanningskomiteen

Foreningsåret 22/23 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde fellesmøter på nett og fysisk,i Drammen. Det har blitt jobbet med utdanningssystemet, utvidet kursvirksomhet mm. …