dd/mm/åå
Nevn i feltet nederst under eventuelle merknader hva du kunne tenke deg å bidra med
Du må ha egenferdighet tilsvarende trinn 3 nivå. Legg inn din mailadresse i feltet Eventuelle merknader.