Styret og Utdanningskomiteen

Foreningsåret 22/23 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde fellesmøter på nett og fysisk,i Drammen. Det har blitt jobbet med utdanningssystemet, utvidet kursvirksomhet mm. Mer info om hva som er gjort blir fremlagt i årsberetningen på Generalforsamlingen i desember.