Styret og Utdanningskomiteen

Foreningsåret 21/22 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde tre fellesmøter, på Beitostølen og i Drammen, der det har blitt jobbet med utdanningssystemet, lovendringer, kontingentsats, utvidet kursvirksomhet mm. Mer info om hva som er gjort blir fremlagt i årsberetningen på Generalforsamlingen i desember.