Styret og Utdanningskomiteen

Foreningsåret 22/23 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde fellesmøter på nett og fysisk,i Drammen. Det har blitt jobbet med utdanningssystemet, utvidet kursvirksomhet mm. Mer info om hva som er gjort blir fremlagt i årsberetningen på Generalforsamlingen i desember.

Foreningsåreet 23/24 har vært aktivt for styret i DNS og utdanningskomiteen. Det har blitt holde styremøter og fellesmøter på nett. Vi har holdt seminar. Skilærereksamen og Speed Test. Vi har gjennomført fellesmøte med styret og utdanningskomiteen i  Drammen juni 2024.