DNS Ung 16 – 25 år.

I 2022 har Arne Palm Minnefond gitt støtte til å etablere et tilbud for de unge instruktørene mellom 16-25 i DNS.

Tilbudet kalles “DNS Ung” og første samling for “DNS ung” ble avholdt på Beitostølen 22 – 24. april 2022.

Heiskort, overnatting og selve arrangementet er gratis.

Få med alle unge skiinstruktører fra ditt nærmiljø. Spre ordet!!
Finn også DNS Ung på instagram og følg