DNS Ung 16 – 25 år.

I 2022 har Arne Palm Minnefond gitt støtte til å etablere et tilbud for de unge instruktørene mellom 16-25 i DNS. Tilbudet kalles “DNS Ung” og første samling for “DNS …