2 dagers oppfriskningskurs / 2 day course preparing for level 3.

Dette er et kurs for de som ønsker å gå trinn 3 men har annen utdanning som ikke automatisk er kompatibel med Den Norske Skiskoles utdanning. Kurset er også for deg allerede har trinn 2,men føler seg litt rusten og trenger en oppfriskning for å evt ta trinn 3. 

Kurset har skifaglig praktisk- og teoretisk innhold og en skriftlig test.

Etter bestått kurs er det mulig å melde seg på trinn 3 modul 1

Ta kontakt med oss om du er interessert i mer informasjon om pris, sted og dato: post@snowsports.no

 

English:

This is a course for those who want to attend level 3 but have another education that is not automatically compatible with the Norwegian Ski School’s education.  This course is also for you who feels a bit rusty and needs to refresh your technique. This is a practical and theoretical course with a written test. After passing the course, it is possible to sign up for step 3 module 1 

Please contact us for more information: post snowsports.no